Topics


Den seneste tids afsløringer af USA's overvågning af amerikanske borgere på sociale tjenester som Facebook og Google slår skår i forholdet mellem EU og USA.
Lækagen kan føre til, at EU vil stå ekstra hårdt på at kræve strengere standarder for databeskyttelse af borgernes private oplysninger, når verdens største frihandelsaftale skal forhandles på plads med USA.

Dermed risikerer forhandlingerne i yderste tilfælde at blive afsporet.

Flere parlamentarikere udtrykte bekymring for krænkelsen af EU-borgeres rettigheder, da EU-Parlamentet tirsdag morgen i Strasbourg debatterede emnet, efter at det ekstraordinært var kommet på dagsordenen mandag aften.
– Vi må sikre os, at amerikanerne respekterer de europæiske borgeres sikkerhed, sagde det franske parlamentsmedlem Marie-Christine Vergiat på vegne af venstrefløjsgruppen GUE/NGL.

Parlamentarikerne er ikke involveret i forhandlingerne. Men de spiller en rolle, da de skal godkende resultatet i sidste ende. På fredag vil EU-landenes ministre med ansvar for udenrigshandel forsøge at enes om EU's mandat til at begynde forhandlingerne om handelsaftalen.

På vegne af EU's justitskommissær, Viviane Reding, talte sundhedskommissær Tonio Borg i parlamentet om EU's bekymringer over det såkaldte Prism-program, der overvåger borgere på nettet.

– Kommissionen er bekymret. Programmer som Prism og de love, der tillader det, skader borgeres privatliv og rettigheder.

– Kommissionen vil bede om klare tilsagn fra USA omkring respekten for de fundamentale rettigheder for EU's borgere, sagde Tonio Borg.

Sidste år præsenterede kommissionen et forslag til beskyttelse af data, hvilket vil føre til en opstramning af reglerne for privatlivets fred. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget i EU-systemet.

Men kræver EU strengere standarder i handelsaftalen, frygter amerikanske virksomheder, at det kan skade deres forretninger.

Sagen er den seneste i en række sager, der ser ud til at forlænge afstanden mellem de handelspolitiske viljer over Atlanten.

I en anden sag frygter Frankrig, at franske film bliver løbet over ende af Hollywood. Derfor står præsident François Hollande stejlt på at undtage kulturen fra forhandlingerne.
 

In the news & International solidarity & Peace & Solidarity ·

The EU leaders’ Summit letdown - now what?

Feminism & In the news & Rights & liberties ·

Mon corps, mon choix

In the news ·

The Left Study Days in Ostrava, Czech Republic